MENU

MARKETET TONA

Marketi 1 në Gjilan

Në dyqanin tonë Gjilan ju mund të gjeni vegla pune profesionale dhe makineri të ndyrshme për punë 

Rruga Idriz Seferi (Maxhistralja Gjilan - Ferizaj)
Gjilan, Kosovë

Marketi 2 në Fushkosovë

Në dyqanin tonë Fushkosovë ju mund të gjeni vegla pune profesionale dhe makineri të ndyrshme për punë

Rruga maxhistralje Prishtinë - Fushkosovë
Fushkosovë, Kosovë

SHIKO MARKETIN

DEPOT TONA

Në depot tona në Gjilan, Fushkosovë dhe Harilaq ju ofrojmë një asortiman të gjerë të produkteve ndërtimore. Të gjitha materialet janë të markave më të njohura.

SHIKO DEPOT