MENU

TELEFON GILAN

  • Tel: +383 280 322 218
  • Tel: +383 280 323 218
  • Tel: +383 280 324 800

TELEFON PRISHTINË

  • Tel: +383 38 532 100
  • Tel: +383 38 532 200
  • Tel: +383 38 532 300

KONTAKTI ME DEPOT

  • Depo 2 afër aeroportit:  +383 49 335 221
  • Depo 3 Gjilan: +383 49 334 224
  • Depo 4 Fushkosovë:  +383 49 335 224
  • Shitorja 2 Fushkosovë: +383 49 335 400

KONTAKT FORMA

Porosia juaj është dërguar me sukses!

SELIA KRYESORE

Rruga Idriz Seferi P.N
Maxhistralja Gjilan - Ferizaj
Gjilan